Opsjoner og utvidelser

Nedenfor finner du en oversikt over tilgjengelige opsjoner og utvidelser i Edutorium

Edutoriums opsjoner og utvidelser

Funksjoner

Innhold i basispakke

Utvidelse

Arbeidsflytstyring

-

Styring av enkeltfelt for hver fase i arbeidsflyten for å sette obligatorisk felt og/eller ikke-redigerbar felt for hver stasjon

Rapporter

Hver innholdstype har en egen rapport der man kan filtrere på arbeidsflytstatus, startsemester, og publiseringsstatus.

LUB-rapport, viser læringsutbytte for studieplan sammen med LUB for alle emnene i studieplanen

Rapport hvor man kan søke opp emner/modeller/planer på personer angitt som ansvarlig eller medforfatter.

Utlisting av eksamensinformasjon fra emner filtrert på semester, eksporterbar til Excel.

Utlisting av arbeidskrav fra emner filtrert på semester, eksporterbar til Excel.

Utlisting av ressursforbruk fra emner filtrert på semester, eksporterbar til Excel

Språk

Engelsk og ett språk, enten
bokmål, nynorsk eller svensk

Fritt valg av flere språk, med flere språk i samme skjema

Bulkfunksjon

Kopier alle utvalgte emner til nytt semester for ny revisjonsperiode.

Følger med en rapport som viser hvilke emner som ble kopiert til hvilke tidspunkt

Endre på publiseringsstatus til utvalgte emner for koordinert publisering til nettside.

Endre på andre verdier på tvers av utvalgte emner

  • Legge til medforfatter/emneansvarlig på utvalgte emner
  • Sette godkjenningsdato på utvalgte emner
  • Endre arbeidsflyt på utvalgte emner

Diff-verktøy

Se endringer mellom individuelle lagringer av et innhold

Se endringer på sett av valgbare felt. Se hvordan feltene X, Y og Z har endret seg fra emnet ble opprettet/kopiert til i dag.

Automatisk kvalitetskontroll
av studiemodeller

Summering av poeng i studiemodeller

Utvidet kontroll av emner i studiemodellen for

  • Korrekt startsemester
  • Korrekt antall semester
  • Korrekt poengfordelig

Avviksrapport som viser avvik på tvers av alle studiemodeller

Ekstern publisering

Webservice som produserer innhold på HTML-format for enkel publisering i egen portal. Innholdet styres etter en mal.

Flere maler for publisering av innhold på HTML-format

REST API for å hente ut informasjon på feltnivå

Aggregert visning

 

Aggregert visning i studieplaner av innhold hentet fra emnebeskrivelsene i studiet

NB. for bruk av aggregering beregnes en tilleggslisens på kr. 310 pr. mnd. eks. mva 

 

Studiearkivets opsjoner og utvidelser

Funksjoner Studiearkiv

Består av

Grunnversjonen

Visning av studieporteføljen fra det tidspunkt Edutorium Arkiv tas i bruk. Gjøres tilgjengelig på en åpen nettside, med egne oversiktssider over studieplaner og emnebeskrivelser i tillegg til egne sider for hver studieplan og emnebeskrivelse.
Alle sider har sin egen unike URL og det er derfor enkelt å lenke direkte til en studieplan. Med bruk av dynamiske lenker vil en også kunne lenke til den til enhver tid siste studieplanen for et konkret studieprogram

Styling - Visuell grunnpakke

Header inkl. statisk meny 
Logo m/lenker 
Footer –m/lenke til skolens SoMe-sider 
Egne, selvvalgte fonter og farger på skrift inkl. overskrifter  

NB. for brukere med utvidet styling beregnes en tilleggslisens på kr. 310 pr. mnd. eks. mva.

Styling - Nye funksjonelle elementer

Innholdsfortegnelse og nøkkelopplysninger plassert i egne bokser, enten med fyllfarge eller med ramme

Styling - Forside med avanserte filtreringsmulighet

Ny landingsside/forside for arkivet 
Søk med bruk av filtre eller avkrysningsbokser som f.eks. Fagområde, Studiested, Studienivå, Oppstartsemester, Språk etc.

Import av tidligere studieplaner

Studieplaner fra tiden før Edutorium ble tatt i bruk kan hentes inn og presenteres i arkivet. Gjelder kun studieplaner som eksisterer i pdf-format

 

Priser oppgis på forespørsel