Prosjektbistand

Trenger dere bistand til ledelse av større eller mindre endrings- eller implementeringsprosjekt?

Vi har prosjektleder med lang erfaring fra ulike komplekse implementerings- og endringsprosjekt. Vi kan tilby alt fra rådgivning, kurs i prosjektledelse, prosesstøtte i endringsprosesser eller ledelse av implementeringsprosjekter.

Hvilke prosjekter er aktuelle

Mange fagskoler står for tiden i fusjonsprosesser. For noen år siden gikk UH-sektorene gjennom noe av det samme. Vi har erfaring med å bistå i disse prosessene. Vi kan hjelpe skolene med å bruke innføring av Edutorium som en ressurs i fusjonsprosessen.

Vi tror følgende fordeler med å innføre Edutorium kan være viktige:

Bruk av Edutorium bidrar til:

  • Felles begrepsbruk på tvers av tidligere skoler
  • Felles maler for studieplaner og emnebeskrivelser (f.eks. gjennom lik bruk av obligatoriske/valgfrie felt)
  • Mulighet til å skape «best pratice»-prosesser gjennom lik konfigurering av arbeidsflyten
  • Støtter prosessen med publisering av like beskrivelse av studier og emner på egne nettsider