Sverige

Edutorium är nu tillgängligt för svenska utbildningsinstitutioner

Är er skola intresserad av att prova att använda Edutorium som ett pilotprojekt?

Edutorium är en SaaS-lösning som underlättar den krångliga processen att utveckla och revidera er organisations studieportfölj.

Vi expanderar för närvarande vår verksamhet till Sverige och letar efter pilotkunder bland universitet, högskolor och yrkeshögskolor här. Genom att samarbeta med Ginntech kan svenska utbildningsinstitut dra nytta av vår effektiva plattform och få hjälp med att förbättra sina studieadministrativa rutiner.

Om ni är intresserade av att delta som pilotkunder, tveka inte att kontakta oss på post@ginntech.no för att diskutera möjligheterna och ta del av vårt innovativa verktyg och våra tjänster.

Följande är kraven från skolan för att delta:

  • Delta i ett implementeringsprojekt för att använda Edutorium för att revidera utbildningsplaner och kursbeskrivningar, inklusive att förbereda en malluppsättning anpassad för er skola och skapa en digital arbetsflödesprocess som är skräddarsydd för er skola.
  • Bidra till att säkerställa korrekt terminologi och språk vid inställning och konfiguration av Edutorium.
  • Bidra till att specificera hur skolans utbildningskatalog ska se ut online.
  • Delta i specifikationsarbetet om det finns behov av att utveckla eller vidareutveckla funktionalitet.
  • Delta i utvärderingen av Edutorium efter att lösningen har implementerats på skolan.

Fördelar med att delta i piloten

  • Inga genomförandekostnader utöver pilotavgiften
  • Skräddarsydd layout/styling av Edutorium utifrån skolans önskemål
  • Skräddarsydd styling av studiekatalogen utifrån skolans önskemål
  • Möjlighet att skapa ramverk för specifik layout och eventuellt ny funktionalitet i yrkeshögskoleversionen av Edutorium
  • Extra uppföljning/utbildning genom implementeringsprojektet50% rabatt på utveckling av integrationer

Hur fungerar det i praktiken?

Det ska beräknas 2–3 månader för själva implementeringsprojektet (innan Edutorium tas i drift). Under denna period kommer 2–3 workshops att hållas (digitalt eller fysiskt) där vi ger utbildning i Edutorium och går igenom alla uppsättnings-/konfigurationsalternativ. Mellan verkstäderna förväntas skolan göra vissa förtydliganden (t.ex. relaterat till vad det enskilda fältet i Edutorium ska heta, sekvens, rubriker, färgval etc.). Under denna period kommer Ginntech kontinuerligt att uppdatera "pilotinstallationen", så att du kan komma til testdata, prova funktionalitet osv.  

Piloten avslutas först 1 år efter att Edutorium har tagits i drift. Edutorium tas i drift när uppsättningen/konfigurationen (inklusive alla översättningar) har godkänts av kunden. Edutorium kommer i nuläget att göras tillgängligt för alla relevanta användare via rätt webbadress (överenskommet direkt med kund), och finns tillgängligt för registrering av utbildningsplaner och kursbeskrivningar.  

Efter att piloten satts i drift kan arbetet med att lägga in gällande utbildningsplaner och kursbeskrivningar påbörjas. Skolan kan göra detta själv. Om du önskar kan Ginntech la studenter som är välkända i Edutorium bidra till själva registreringsarbetet. Detta görs sedan till ett överenskommet pris.  

OBS! Det finns ingen skyldighet att teckna ett ordinarie avtal för användning av Edutorium efter att pilotperioden är över. Om skolan finner att Edutorium inte är ett lämpligt verktyg, under eller mot slutet av pilotperioden, upphör samarbetet, och skolan kommer inte att debiteras mer än pilotkostnaden.