YHF-konferansen
Eivind / 07.12.2023

YHF-konferansen

Denne uken har YHF (Yrkeshøgskoleforbundet i Sverige) arrangert høsten YHF-forum. Det har vært interessante dager hvor vi har fått innsikt i hverdagen for yrkeshøgskoler i Sverige, det gode arbeidet som drives og hvilke utfordringer de har.

Det har vært lærerikt og spennende!. Det er store likheter mellom norske Fagskoler og Yrkeshøgskolene i Sverige.

Vi tror Edutorium vil kunne bli et svært nyttig verktøy for svenske utdanningsinstitusjoner, arbeidet med revisjon av utbildningsplaner og kursbeskrivningar (studieplaner og emnebeskrivelser), gjennom vår gode løsning for prosesstøtte, publisering og arkivering. Vi kommer derfor til å sette igang et pilotprosjekt for opptil 5 svenske skoler våren 2024 (les mer her: https://ginntech.com/nb/YHF-erbjudande)

Stand YHF forum